test_szyby

Naszą ofertę dla firm zajmujących się produkcją szyb zespolonych, stanowią gotowe systemy uszczelnień technicznych, półwyroby i wyroby gotowe z tworzyw konstrukcyjnych i mieszanek kauczukowych, m.in.:  rolki gładkie i zębate do myjni, uszczelnienia główne tłoka butylarek, osłony szczotek, rolki do samotoków, rolki PU/POM, itp.