Dział techniczno-handlowy
            Sławomir Wąsiński
tel.: +48 34 369 79 82
e-mail: slawomir.wasinski@uszczelnienia.net

V-Ringi - czołowe uszczelnienia wałów obrotowych

Pierścień typu V-Ring jest osiowo działającą uszczelką wałów i łożysk. Elastyczne uszczelnienia czołowe typu V lub 2V pokazane na rys., można zaklasyfikować do pierścieni uszczelniających wałki obrotowe z tą różnicą, że w przeciwieństwie do uszczelnień PUWO®, warga lub wargi uszczelniające współpracują z czołem obudowy. Natomiast korpus uszczelnienia, dzięki sprężystemu rozciągnięciu osadzony jest nieruchomo na wale i obraca się wraz z nim.

Rysunek 1b przedstawia uszczelnienie typu 2V, które dociskane jest dodatkowo do powierzchni wału nierdzewną sprężyną. Mogą być również rozwiązania bez sprężyny – typu 2VA.

Uszczelnienia te zasadniczo przeznaczone są do ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi jak: brud, kurz, woda itp., oraz ewentualnie do eliminacji przecieków substancji np. smarnych z bezciśnieniowych przestrzeni, przykładem mogą być zabudowy łożysk.
Wyjątkiem jest uszczelnienie typu 2V, które może być z zewnątrz obciążone ciśnieniem pod warunkiem jego kompensacji takim samym ciśnieniem od strony wewnętrznej przestrzeni między wargami uszczelniającymi.
Do wielorakich zastosowań proponuje się do Państwa dyspozycji 4 podstawowe profile (rys. 2): E, A, S, L.
 Rys. 1. V-Ring typ a) V i b) 2V

Rys. 2. Profile V-Ringów