test_dlaczego_my

Guru jakości Edward Deming, mówił, że:

Nabywcę powinien interesować całkowity koszt produktu, czyli jego cena i koszty użytkowania. Może się okazać, że tańszy produkt oznacza krótszy okres użytkowania lub większe koszty eksploatacji.  Należy dążyć do redukcji liczby dostawców i z wybranym, mającym kompetencje, jakość, zdolność produkcyjną i szacunek dla klienta, budować długoterminowe relacje lojalności i zaufania.

Dlaczego TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE?

Dlatego, że:

Nasz cel, to sprawne urządzenia oraz spokojni o ich prawidłowe funkcjonowanie użytkownicy. Nasze wyroby cechuje:

Właściwa proporcja Cena –  Jakość – Termin, to elementy naszej przewagi konkurencyjnej.