STOP AWARIOM!

ZASTOSUJ NASZ SYSTEM WCZESNEGO OSZCZEGANIA TDS

diagnostic test system

Diagnostyka laboratoryjna olejów i smarów

Diagnostyka maszyn i urządzeń poprzez analizy eksploatowanych środków smarnych jest niezwykle ważna i ma bezpośredni wpływ na kondycję maszyn. Mając na uwadze bezawaryjny ruch maszyn i urządzeń zaleca się systematyczne analizy oleju. Raporty zawierają informacje o kondycji fizyko-chemicznej środka smarnego oraz informacje o stanie technicznym smarowanych elementów.

ZOBACZ TEŻ

Uszczelnienia i detale cięte lub frezowane

KOMPENSATORY

PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE WAŁKI OBROTOWE PUWO®

REGENERACJA SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH

Nasza propozycja współpracy obejmuje również wykonywanie poszerzonych ekspertyz laboratoryjnych pobranych przez nas próbek oleju w niezależnym, akredytowanym laboratorium.

Proponujemy dwa zakresy badania oleju:

 1. Zakres podstawowy
 • zawartość cząstek ferromagnetycznych
 • lepkość kinematyczna w 40 ° C
 • liczba kwasowa,
 • zawartość wody,
 • klasa czystości

Analiza wyników pozwala określić stan oleju, klasę czystości, zawartość wody i cząstek ferromagnetycznych, oraz ocenić stopień jego przepracowania. Umożliwia podjęcie decyzji co do dalszej eksploatacji oleju lub działań korygujących.

 1. Zakres rozszerzony / dedykowany
 • zawartości pierwiastków,
 • zawartości cząstek ferromagnetycznych,
 • wygląd zewnętrzny,
 • lepkości kinematycznej w 40° C i 100° C,
 • wskaźnika lepkości,
 • oksydacji (zawartości produktów starzenia),
 • liczby kwasowej,
 • zawartości wody,
 • klasy czystości,
 • lasyfikacji cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne, ścierne, stałe,
 • widmo IR (określenie czystości chemicznej oleju – porównanie z olejem świeżym)

Analiza wyników pozwala na uzyskanie pełnej informacji o stanie oleju. Poprzez dogłębną analizę cząstek występujących w oleju ( m.in. pochodzenia cząstek, zawartości produktów starzenia, stanie dodatków uszlachetniających, zawartości wody, wielkości wskaźnika lepkości, udziału poszczególnych pierwiastków) w połączeniu z informacjami dotyczącymi instalacji, możemy określić źródło problemów, niemożliwych do sprawdzenia w żaden inny sposób.

Do badania laboratoryjnego niezbędne są próbki o pojemności 250 ml. Badanie, analiza danych i sporządzenie raportu trwa ok. 1 tygodnia roboczego od dnia dostarczenia próbek. Każdy raport zawiera dokładny opis, wnioski i zalecenia dotyczące dalszych czynności związanych z diagnozowaną instalacją hydrauliczną.

 

Diagnostyka olejowa

Olej jako medium robocze, chłodzące i/lub smarujące jest najważniejszym czynnikiem roboczym układów hydraulicznych. Podczas pracy, właściwości oleju pogarszają się wskutek procesu starzenia, zanieczyszczenia, zużywanie się dodatków, itp.

Diagnostyka pozwala monitorować stan oleju, umożliwiając reakcję w sytuacji możliwego zaburzenia pracy układu, chroniąc go przed zniszczeniem.

Klasa czystości oleju to jeden z najważniejszych parametrów pozwalający m.in. na określenie, czy występujący w instalacji poziom zanieczyszczeń jest dla niej zagrożeniem. Posiadamy przenośne urządzenia przy pomocy których badamy olej na stanowisku. Urządzenie jest kalibrowane i certyfikowane wg normy ISO 4406.

Do wykonania pomiaru wymagane jest min 250 ml oleju. Badanie, analiza danych i sporządzenie raportu trwa ok. 1 dnia roboczego.

MULTIMEDIA
MATERIAŁY DO POBRANIA

pobierz katalog

TEST Systemy Uszczelniające - Proaktywna strategia UR - Bezprzewodowy system diagnostyki maszyn

Jak wszyscy dobrze wiemy diagnostyka maszyn staje się już od dłuższego czasu jednym z głównych elementów utrzymania ruchu i ciągłości pracy maszyn w zakładach produkcyjnych, a także nierozłącznie wpisuje się w ideę przemysłu 4.0

Bezprzewodowe systemy diagnostyczne są nowoczesną i bardzo praktyczną metodą diagnostyki maszyn w czasie rzeczywistym. Pozwalają nam uzyskać wiedzę o potencjalnych uszkodzeniach i umożliwić szybką reakcję.

ZAUFALI NAM

KONTAKT

DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY

Diagnostyka maszyn
Analiza laboratoryjna olejów i smarów
Diagnostyka ultradźwiękowa

Zapytanie – Analiza laboratoryjna