ZASTOSOWANIE
PRZEMYŚLE

zastosowanie w przemyśle

BUDOWLANY

Przemysł budowlany

Nowych obiekty budowlane a także przebudowa, odbudowa, modernizacja i konserwacja obiektów już istniejących to tylko niektóre z zadań firm z przemysłu budowlanego. Nie można sobie wyobrazić nowoczesnej konstrukcji bez użycia koparek, dźwigów, betoniarek i innego sprzętu, co może znacznie przyspieszyć ten proces i ułatwić pracę człowieka.

CHEMICZNY

Przemysł chemiczny

Jedna z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego rozwija się on w sposób dynamiczny, pozwalając na budowę dużych jednostek produkcyjnych, gdzie produkcja zostaje w pełni zautomatyzowana oraz zmechanizowana. Dużą rolę odgrywają tu automatyzacja, robotyzacja oraz informatyzacja produkcji.

DRZEWNY

Przemysł drzewny

Drewno stanowi niezwykle ważny surowiec – dzięki swoim cechom użytkowym stał się najczęściej wykorzystywanym materiałem na świecie. Przemysł tartaczny, konstrukcje drewniane i budowa z prefabrykatów, przemysł meblowy i rzemiosło drewniane – wykorzystują do swoich produkcji obróbkę określonych gatunków drewna.

ELEKTRYCZNY

Przemysł elektryczny

Jest jedną z gałęzi przemysłu elektromaszynowego i stanowi jeden z największych sektorów przemysłowych na świecie. Zajmuje się produkcją zarówno prostych towarów konsumpcyjnych, jak i bardzo zaawansowanych technologicznie. Wytwarza urządzenia elektroniczne, odbiorniki radiowe, telewizory, komputery, sprzęt oświetleniowy, transformatory, kable czy też silniki elektryczne.

ENERGETYCZNY

Przemysł energetyczny

Dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

FARMACEUTYCZNY

Przemysł farmaceutyczny

Dział gospodarki zajmujący się lekami począwszy od ich projektowania poprzez produkcję aż do . to branża, na którą bardzo duży wpływ ma rozwój nowych technologii oraz postęp naukowy (m.in. badania z zakresu chemii farmaceutycznej, ale też automatyzacji produkcji, medycyny itd.).

GÓRNICZY

Przemysł górniczy

Dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.

GUMOWY

Przemysł gumowy

Przemysł w którym głównymi produktami są opony, taśmy transporterowe oraz mieszanki gumowe.

HUTNICZY

Przemysł hutniczy

Wyroby hutnicze towarzyszą współczesnemu człowiekowi praktycznie na każdym kroku, nawet jeśli są niezauważalne. Auta, samoloty, pociągi, szyny, budynki mieszkaniowe, hale i niekończąca się lista innych zdobyczy cywilizacyjnych zależy właśnie od produkcji stali i innych metali oraz nadaniu jej kształtów użytkowych, dzięki czemu powstają wyroby hutnicze.

KOSMETYCZNY

Przemysł kosmetyczny

Rynek kosmetyków należy do największych i najbardziej perspektywicznych branż polskiego przemysłu lekkiego. Produkty tej branży stosowane są w celach estetycznych, pielęgnacyjnych i medycznych, z wyjątkiem leków, zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego.

MASZYNOWY

Przemysł maszynowy

Przemysł maszynowy jest gałęzią przemysłu ciężkiego. Do sektora maszynowego zalicza się produkcję maszyn wykorzystywanych w innych gałęziach przemysłu. Wśród jego wytworów znajdują się maszyny m.in. dla górnictwa, hutnictwa, energetyki, rolnictwa a także obrabiarki czy silniki czyli maszyny stanowiące wyposażenie zakładu przemysłowego.

MEBLARSKI

Przemysł meblarski

Branża wytwórcza dotycząca elementów wyposażenia wnętrz, głównie mebli. Sposób wytwarzania można podzielić na dwa rodzaje przemysłowy i rzemieślniczy. Polski sektor meblarski rozwija się w najlepsze, dzięki czemu obecnie jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o produkcję i eksport mebli. Ten stan potwierdzają opinie badanych, wyniki różnorodnych analiz i wypowiedzi ekspertów.

METALOWY

Przemysł metalowy

Przemysł zajmujący się obróbką metali i produkcją wyrobów metalowych przetworzonych. Jako branża kluczowa jest ściśle związany z budową pojazdów, maszyn i urządzeń oraz przemysłem elektrotechnicznym, a ponadto jest ważnym poddostawcą dla producentów z branży motoryzacyjnej, lotnictwa i ruchu pojazdów szynowych.

MOTORYZACYJNY

Przemysł motoryzacyjny

Obejmuje szerokie spektrum przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w projektowanie, produkcję, marketing i sprzedaż samochodów. Jest to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu na Świecie. Samochody osobowe, dostawcze, silniki, baterie do e-samochodów, opony to wszystko składa się na ogrom tej branży.

PAPIERNICZY

Przemysł papierniczy

Gałąź przemysłu związana z produkcją masy włóknistej, papieru i tektury. Od jakości i nowoczesności maszyn produkcyjnych zależy jakość, a więc także gatunek wytworzonego papieru. Rynek papierniczy i celulozowy to jeden z najprężniej rozwijających się rynków w naszym kraju. Z roku na rok odnotowywany jest wzrost w tym obszarze gospodarki.

RECYKLINGOWY

Przemysł recyklingowy

Przemysł recyklingowy obejmuje swym zasięgiem najróżniejsze branże i dziedziny, jak np. recykling opakowań szklanych, recykling makulatury, recykling metali i tworzyw sztucznych. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych.

SPOŻYWCZY

Przemysł spożywczy

Dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia. W skład tego przemysłu wchodzą: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, młyny, wytwórnie soków i przetwórstwo warzywniczo-owocowe, zakłady cukiernicze oraz tytoniowe.

STOCZNIOWY

Przemysł stoczniowy

Branża w której buduje się, remontuje, przebudowuje lub likwiduje statki wodne. Rozwijająca się technologia pozwala na coraz bardziej zoptymalizowanie tego procesu produkcyjnego. To pozwala na szybszą, bardziej efektywną produkcję. W przemyśle stoczniowym stosuje się m.in. kabiny lakiernicze, systemy centralnego odpylania pyłów szlifierskich, technologie utwardzania, systemy nawilżania i chłodzenia powietrza, rekuperatory czy stacje uzdatniania wody.

ŚRODKÓW
TRANSPORTU

Przemysł środków
transportu

Dynamicznie rozwijająca się branża przemysłu, której produkcja obejmuje: przemysł samochodowy, zakłady taboru kolejowego, przemysł lotniczy, przemysł stoczniowy.

TWORZYW
SZTUCZNYCH

Przemysł tworzyw
sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych to młody dział sektora chemicznego. Innowacyjne tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały współczesny styl życia, a dzięki nim ciągle powstają nowe rozwiązania. Nowe materiały i technologie przyczyniają się do podnoszenia jakości i zwiększenia bezpieczeństwa życia, oraz mają pozytywny wkład w zrównoważony rozwój, ponieważ zwiększają efektywność wykorzystania zasobów naturalnych i energii.

WŁÓKIENNICZY

Przemysł włókienniczy

Gałąź przemysłu lekkiego zajmująca się przetwórstwem surowców na włókna, tkaniny, dzianiny itp., obejmuje między innymi, przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo oraz w przypadku przetwórstwa włókien łykowych – roszarnictwo.